The Golden Waste / Det Gyldne Affald (in danish)

The Golden Waste / Det Gyldne Affald

Når emballage forlader en forbrugers hænder bliver det til affald. Når affald ikke smides ud, men ligger i gader, vejkanter og parker er det et irritationsmoment, en forureningskilde, en samfundsbelastning og et debatområde.

1. Prototype

Med udgangspunkt i en identifikation af to primære touchpoints udarbejder vi to forskellige vinkler på prototypen.

Vi beslutter at det er relevant at illustrere en prototype i form af wireframes fremstillinger. Derudover vil vi sætte vores prototype i en kontekst, som vil blive udtrykt i et Service Image.

Tilsammen skal disse udgøre et samlet billede på den interaktion, der sker ved udsmidningen af McDonald’s affald via skraldespanden og app’en.

 

 

Service Image

 

App

De centrale funktionaliteter i appen vil være: Collect (opsamling af Bin Coins), Redeem (indløsning af produkter hos McDonald’s via opsamlede Bin Coins), Donate (donation af opsamlede Bin Coins til velgørende formål), Info (relevant information.)

Skraldespand

De centrale informationer på skraldespandens skærm vil være dynamisk indhold, der skifter alt afhængig af, hvad der kan være interessant for virksomheden at belyse, eksempelvis i forhold til konkrete tilbud. Herunder vil det være information omkring, hvor den nærmeste McDonald’s er, og ligeledes vil denne infoskærm, grundet sin placering i det offentlige byrum, kunne fungere som oplysende for andre forbipasserende, eksempelvis ved at synliggøre, hvor meget affald, der er smidt ud, hvor mange produkter, man kan indløse ved at smide affald ud, konkrete tilbud, etc.

2. Data

Vores datagenererings-proces starter med en brugerundersøgelse, hvor vi bevæger ud på gaden og undersøger, hvad folk har af holdninger til affald på gaderne og hvem de mener har ansvaret for dette affald og oprydningen af det.
Derefter udarbejder vi en experience prototype situation, hvor vi undersøger folks villighed til at levere affald tilbage i udveksling for en burger.
Vi foretager et interview med Dorthe Thomas, som er purchasing and environment consultant hos McDonald’s. Til interviewet præsenterer vi et sammenklip af videooptagelser fra brugerundersøgelsen, som udgangspunkt for en dialog omkring problemstillingen og de muligheder, som McDonald’s kunne være interesserede i at arbejde videre med.

Til vores første brugerundersøgelse ville vi have et indblik i, hvad folk mener omkring affald, ansvar for affaldet og potentielle løsninger på, hvordan man bedre kan motivere til korrekt udsmidning af affald.

Vi stillede følgende spørgsmål:

  • Hvad er din oplevelse med McDonald’s affald på gaderne?
  • Hvis ansvar er det at sørge for at der ikke er fx McDonald’s affald på gaderne?
  • Hvad kan man gøre ved McDonald’s affaldet på gaderne?

 

 

 

Kristian Allansen

“Helt grundlæggende mener jeg, at det må være dem, der smider affaldet, det er dem, der har problemet, det er dem, der skal lade være. Ellers er det bare kommunens problem og så er det bare os andre, som ikke handler på McDonald’s” FOTO: MORTEN MELHEDE

Vi vil gerne høre din holdning til affald altså om du oplever et problem med det. Nu kan man sige, at der er ikke så meget lige her. Men fx efter en weekend eller på andre tidspunkter.

Jamen altså, hvis man nu fx tager Nørreport og i det hele taget sådan så er det jo en svinesti hver gang. Det synes jeg ikke er i orden.

Hvis ansvar synes du det er at ligesom indgå i en eller anden løsning på det? Er det dem som køber det, der skal være bedre til det eller skal man sige at det skal være McDonald’s som skal være med til at hjælpe med at løse det problem.

Det ville klæde koncernen McDonald’s at have en holdning til, hvordan man kunne […. ], men det tror jeg ikke, at I skal forvente.
Helt grundlæggende mener jeg, at det må være dem, der smider affaldet, det er dem, der har problemet, det er dem, der skal lade være. Ellers er det bare kommunens problem og så er det bare os andre, som ikke handler på McDonald’s…

…som skal være med til at betale for det?

Ja.

 

Rikke Esbjerg og Pernille Esbjerg

Rikke Esbjerg og Pernille Esbjerg. FOTO: MORTEN MELHEDE

Jeg vil bare høre jer omkring jeres oplevelse med affald fx sådan noget som det her McDonald’s affald, der ligger i gaderne — er det noget I oplever tit, er det noget, I lægger mærke til når I går rundt?

Ja, i hvert fald, ja.

Ja, selvfølgelig, masser af McDonald’s og poser med McDonald’s overalt.

Også sådan en fredag, lørdag efter en bytur?

Ja.

Ja, selvfølgelig, masser.

Og det kan jeg lidt høre på jeres tonefald, at det synes I ikke så godt om?

Nej.

Hvis ansvar synes I at det er, at løse sådan et problem? For det er jo ikke til gavn for nogen.

Jeg synes det er borgernes ansvar.

Borgernes? Dem som har købt det?

Ja, det synes jeg, at dem der har købt det, er i hvert fald hovedansvarlige for at lægge det i de der skraldeposer. Men jeg synes måske også at vi godt kunne mangle nogle flere skraldespande i Indre København fx.

Hvad så med McDonald’s, synes i de har et medansvar?

Jo. Det synes jeg bestemt også at de har. De skal bare ud at rydde op efter sig og deres …

Kunder?

Ja, lige nøjagtigt. Men det er jo ikke kun hos McDonald’s at udfordringen ligger, så derfor tænker jeg jo bare, at det er borgernes ansvar. Når man køber noget, hvor det er pakket ind. Men selvfølgelig McDonald’s… der er ikke noget godt at sige om McDonald’s altså hvis vi skal komme ind på det i det hele taget. Nej, vi kunne ikke selv finde på at gå ind på McDonald’s.

Men det er jo netop det, altså, man kan også sige, der er også lavet undersøgelser omkring det, nu er det ikke lige København, men i London fx, der er hver tredje stk. affald, der ligger i gaden…

…det er McDonald’s.

…det er måske ikke en udvikling, som man har set så meget herhjemme, men det er det i al fald ikke lavet undersøgelser endnu, men det kunne jo være at det var det samme. Så er det jo der, McDonald’s kunne gå hen og tage et medansvar for det og få ryddet op.

Det synes jeg da bestemt. Og man kan da være sikker på, at McDonald’s tjener så mange penge i forvejen, så man kunne jo godt sige at de bliver nødt til at få hver burger, som de sælger at små penge kan de lægge til side, et eller andet…

Jeg tænker til at bruge til en medarbejder, der går og rydder lidt op på strøget faktisk efter i hvert fald en fredag, lørdag.

Hvad kunne man ellers gøre? Er der andre ting, som I har tænkt over? For altså man skal jo aktivere folk til at…

Jamen, jeg synes sgu, at det starter ved os selv. Det er jo ikke kun McDonald’s, som vi snakker om, det er jo generelt affald.
København er jo så klam efterhånden i forhold til affald. Men jeg synes også at vi kunne give kommunen, altså jeg synes det er for få skraldespande ude. Fyldte skraldespande alle steder lørdag nat, fredag nat.

…Og nu når vi har så mange arbejdsløse, kunne vi måske sætte dem ud, og rydde lidt op i gaderne. For de får jo penge. I stedet for at give dem et kursus, som de ikke kan bruge til en skid. Så kunne det måske være en meget god fordel at vi kunne bruge dem til lidt pænt…

…det er en helt anden snak, men øhh..Den var lidt mere politisk…

 

 

EXPERIENCE PROTOTYPE

Med næste brugerundersøgelse ville vi teste en simpel installation, som skulle agere prototype for et potentielt service design.

Nede stående tekst var printet ud og sat i McDonald’s sodavandsbæger, som vi placerede ni forskellige steder grænsende op til McDonald’s restauranten på Nørreport.

*****************************************************************
Jeg er blevet væk. Bring mig hjem til McDonald’s på Nørreport og få en gratis burger.
Gælder kun til og med d. 4/3 2014 kl. 14.30!

*****************************************************************

QR koden linker til en blog, som vi lavede til formålet: https://medium.com/p/6e843215bdaa

Foto: Morten Melhede

Vi stod klar ved restauranten til at tage imod de personer, som fulgte instruktionerne og kom tilbage med bægeret.

Ud af de ni opstillede bægre, var der to personer, som hver bragte et bæger tilbage i den tid, vi havde opstillet til undersøgelsen.
Begge personer afviste at modtage en burger for deres returnering af bægeret.

 

Med ret få virkemidler og under en stram tidsramme, viste det sig at nogle var villige til at bringe et stykke affald tilbage til en restaurant. Så med en simpel handlingsanvisning og et beskedent løfte er det muligt at motivere visse folk til at returnere affald på en anden måde end de er vant til.

Vi observerede dog også, hvordan langt de fleste ‘overså’ det affald der lå lige foran dem.

INTERVIEW

Interview foretaget d. 19. marts 2014 med Dorthe Thomas, der fungerer som Purchasing and environment consultant ved McDonald’s.

 

Tre kernepunkter fra interviewet

Under interviewet var der tre særlige iagttagelser, som Dorthe Thomas hæftede sig ved, da hun blev præsenteret for et videoklip, vi havde udarbejdet fra voxpop brugerundersøgelsen.

  • For få skraldespande
  •  Event/kampagne baseret
  •  Mere oplysning og synlighed om tiltag

Disse iagttagelser udtrykker eksemplarisk de elementer, som vi vil bringe videre i spil i næste iterationer og herunder det fokus, som vi vil have.

Vi anvender to centrale værktøjer til at skabe en syntese mellem vores forskellige datamateriale.

For at tydeliggøre og indtegne touchpoints på en tidslinje producerer vi et Customer Journey Map.

For at bearbejde den store mængde data i form af videooptagelser fra dels brugerundersøgelsen og experience prototype undersøgelsen samt interviewet vælger vi at anvende Affinity Diagram.

 

Key points:

  • Hovedansvaret ligger hos forbrugeren, men McDonald’s bør tage et medansvar
  • Skraldespanden som et centralt touchpoint
  • Skabe synlighed både omkring problemstilling og løsning

 

 3. Analyse & Idéudvikling

Customer Journey Map

Via et Customer Journey Map har vi kortlagt kundens interaktion med vores service over tid. Dette redskab gør os i stand til at afdække hvor og hvornår kunden møder centrale touchpoints, som udgør den meget synlige og konkrete del af kundens oplevelse.

I vores service design er der mulighed for at inddrage to forskellige brugere. Kunden der køber maden hos McDonald’s og kunden/brugeren, der opsamler affaldet på gaden. Disse to er markeret med forskellige farver, da de indtræder på hver deres tidspunkt undervejs i forløbet.

 

Køb: Kunde køber produkt hos McDonald’s

Opsamling: Kunde/bruger opsamler McDonald’s affald på gaden, eller er allerede i besiddelse af det efter netop at have købt det

Udsmidning: Kunde/bruger anvender app til at interagere med McDonald’s skraldespand. Skraldespanden tildeler points i form af Bin Coins til kunden/brugeren afhængigt af den mængde af affald, som er blevet smidt ud i skraldespanden af kunden/brugeren

Indløsning: Kunden/brugeren kan vælge at anvende sine Bin Coins til at indløse et produkt hos McDonald’s

 

Affinity Diagram

Vi sammenstykkede vores Affinity Diagram ud fra de indtryk, vi fik mens vi gennemså optagelserne fra brugerundersøgelsen. Indtrykkene blev skrevet på post-its, som vi inddelte i grupperinger efter relation.

Overordnet set blev det tydeligt for os, at emnet affald er noget alle har en holdning til og kunne diskutere med os. De fleste mente at borgerne selv bør tage ansvar for at holde gaderne rene, da problemet starter ved deres handlinger, og derved kunne undgås hvis hver enkelt tog et større ansvar. Samtidig udtrykte mange at McDonald’s har et medansvar.

De grupperinger som opstod koncentrerede sig omkring:

– Hvem har et ansvar for problemet

– Skepsis og resignation omkring en løsning

– De negative konsekvenser ved problemet

Business Model Canvas

Ved udarbejdelsen af vores Business Model Canvas illustreres det tydeligt, at der er mange interessenter i spil.

Udarbejdelsen af et Business Model Canvas giver os en struktureret tilgang til arbejdet med forretningsmodellen omkring vores Service Design.

Det primære formål med modellen er at analysere idéen i et forretningsperspektiv, så der bliver taget stilling til om den kan hænge sammen i sin nuværende form eller om idéen omkring det forretningsmæssige skal gentænkes.

 

Share it